Sprekers & Panelleden

Dagvoorzitter

 

Tom Jessen

Pasfoto Tom Jessen
Dagvoorzitter
Online Host Of The Year | Partner for impressive online events & podcasts | Owner of t-talks
Tom Jessen is dagvoorzitter van de online Meet Up Netwerkperspectief. Tom is een graag gezien en vaak gevraagde dagvoorzitter voor online events. Door de lockdown werd hij door veel organisaties ingezet als host van digitale events en podcasts. Dat leverde hem onlangs nog de titel 'Online Host of the Year' op. Kijkers waarderen zijn inhoudelijk kennis die hij afwisselt met humor en snelheid. Tom presenteerde onder meer de talkshow waarin de Jongerendenktank Coronacrisis plannen presenteerde aan demissionair minister-president Mark Rutte. Ook de Nationale Privacy Conferentie, waarin Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen terugblikte op de CoronaMelder App, werd door Tom gemodereerd. Tom kijkt uit u op 19 april aanstaande digitaal te ontmoeten. Laat van u horen, stel uw vragen en deel gedachten en opmerkingen. Samen maken we er een onvergetelijk programma van.

Panelgesprek Netwerkperspectief - verbind verbeter versnel

 

Erik Gerritsen

Pasfoto Erik Gerritsen
Voorzitter Informatieberaad Zorg | Secretaris Generaal
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Voorzitter Informatieberaad Zorg Erik Gerritsen gaat in gesprek met zijn gasten over het denken en werken in netwerken en hoe het IB Zorg ambities en actuele onderwerpen helpt verbinden, verbeteren en versnellen.

Erik Gerritsen is sinds juni 2015 Secretaris Generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Erik heeft zowel binnen als buiten de Rijksoverheid ruime ervaring opgedaan. Zo was hij tot juni 2015 bestuursvoorzitter bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Daarvoor was hij gemeentesecretaris, en later ook kennisambassadeur bij de Gemeente Amsterdam. Eerder was hij plaatsvervangend Secretaris Generaal en Directeur Financiële en Economische Zaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Erik begon zijn carrière bij het Ministerie van Financiën.

Erik Gerritsen werd in 1962 in Den Haag geboren. Erik studeerde Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en later Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 promoveerde hij op hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde maatschappelijke problemen.
 

Hans Schoo

Pasfoto Hans Schoo
Lid Raad van Bestuur
Rijnstate
Sinds 1982 is Hans Schoo werkzaam in de gezondheidszorg. Hij heeft een achtergrond in de verpleegkunde, studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een MBA-H van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Hij heeft uitgebreide ervaring in verschillende managementfuncties in zowel de cure als de care. Tot maart 2015 was hij directeur strategieontwikkeling in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Van 2015 tot 2017 was hij Hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg, farmaceutische producten en medische technologie bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Sinds eind 2017 is hij lid van de Raad van Bestuur van Rijnstate in Arnhem. Hij heeft in zijn portefeuille - onder andere - kwaliteit en veiligheid, human resources en bouw.
 

Iris Verberk

Pasfoto Iris Verberk
Internist-nefroloog & CMIO Maasstad Ziekenhuis | Bestuurslid FMS
Maasstad Ziekenhuis | Federatie Medisch Specialisten
Iris Verberk is internist-nefroloog en CMIO in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast is zij sinds 2020 bestuurslid bij de Federatie Medisch Specialisten met portefeuille Informatiebeleid.

 
 

Egon Berghout

Pasfoto Egon Berghout
Directeur Information Management Institute | Wetenschappelijk directeur ESAA | Hoogleraar Business & ICT RUG
Erasmus Universiteit | Rijksuniversiteit Groningen
Professor dr. Egon Berghout is onafhankelijk adviseur en toezichthouder ten aanzien van de strategische inzet van ICT bij een groot aantal private en publieke organisaties, waaronder diverse ziekenhuizen. Daarbij was hij Lid van de commissie die in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek deed naar het mislukken van de vernieuwing van het systeem voor de basisregistratie van persoonsgegevens in Nederland. Daarnaast is hij lid van de Review Board bij de Raad voor de Rechtspraak, die is opgericht na de problemen met IT-projecten in de rechtspraak en lid van de Wetenschappelijke Technische Raad van SURF.

Live presentatie

 

Fred van Eenennaam

Pasfoto Fred van Eenennaam
Voorzitter van VBHC Center Europe & directeur The Decision Group | Professor. dr. in Strategy & Dynamics of Strategy
The Decision Group | VBHC Center Europe
Fred van Eenennaam heeft ruime ervaring als strategieconsultant en bestuurslid in verschillende industrieën in Europa en de VS. Naast zijn focus op strategie en corporate governance, heeft hij ook al 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg en life sciences industrie. Hij is oprichter van het Value-Based Health Care Center Europe, wat als uitgangspunt heeft om het VBHC concept verder te verspreiden en best practices te delen.

Jaarlijks organiseert de VBHCE, onder auspiciën van verschillende internationale universiteiten, met prof. Porter als erevoorzitter, de Value-Based Health Care Prize. De prijs erkent en omarmt initiatieven die de gezondheidszorg opnieuw definiëren en eert de artsen, ziekenhuizen, instellingen en projecten die een nieuwe en innovatieve oplossing hebben aangenomen om de patiëntwaarde te verbeteren.

Live presentatie: 'Geen uitkomstgerichte zorg (Value Based Health Care), zonder gedeelde ICT'

Beschrijving van de live presentatie: Geen uitkomstgerichte zorg (VBHC) zonder gedeelde ICT?
Jazeker! Een 10% verbetering in patiënt waarde wordt gecreëerd als op het niveau van het team gedeelde ICT ingevoerd wordt; een 100% verbetering wordt behaald op het moment dat de uitkomsten van anderen vergeleken kunnen worden en dynamische protocollen uitgewisseld kunnen worden; en zelfs een 1000% verbetering kan worden behaald als data beschikbaar komt om patroon herkenning te doen, snelle academische data-analyses mogelijk worden, en industrie data kan gebruiken om nieuwe producten te verbeteren en herkennen, aangevuld met gamificatie op schaal. Vanuit een ander perspectief is het antwoord een duidelijk ‘nee’. We doen alles verkeerd om. De enige juiste weg naar succes is ‘inspiratie’. Inspiratie moet gecreëerd worden: eerst mensen, dan processen en dan de technologie.

Hoe zouden we het dan wel moeten doen? We moeten ons aansluiten bij de kern van care delivery; het volgen van de VBHC principes, luisteren naar de experts en het opvolgen van de best-practices!
 

Break-out presentaties

 

Geert Heling

Pasfoto Geert Heling
Managing Consultant Médoc MC | Dr. in Organizational Behaviour, Maastricht School of Management
Médoc MC | Maastricht School of Management
Geert Heling is als consultant werkzaam op het vlak van organisatieverandering en -ontwikkeling, waarbij de factoren ‘gedrag’ en ‘cultuur’ een centrale rol vervullen. Opdrachtgevers zijn grote en middelgrote organisaties in zowel de private als publieke sector. Projecten variëren van grootschalige verandering tot training en begeleiding van directie- en managementteams. Naast zijn activiteiten voor zijn eigen adviesbedrijf, Médoc MC, is hij als Professor of Organizational Behavior verbonden aan de Maastricht School of Management, een internationale business school. Hiervoor is hij frequent in het buitenland actief, werkend met en in andere culturele contexten. Met een opleidingsachtergrond in cultuurpsychologie is hij als consultant, docent en onderzoeker specifiek gericht op de interactie tussen cultuur, organisatiesysteem en individueel gedrag.

Presentatie: 'De ‘psycho-logica’, de gedragsmatige dynamieken van grootschalige verandering'

Beschrijving van de presentatie: Als je een systeemverandering wil laten slagen dan moet je kijken naar de dynamieken op elk niveau, zowel systeem, als organisatie als individu. Uiteindelijk gaat het om aansluiting bij het gedrag van individuen. De belangrijkste les daarbij is dat er voor aansluiting wordt gezorgd op alle niveaus, tussen alle spelers. Cruciaal is dat er een gedeeld perspectief is, dat je kan zien als het kompas. Het kompas is gericht op het behalen van de outcome van alle betrokken spelers. Het realiseren van de ultieme doelstellingen, de gezamenlijke missie. Dat betekent:
■ Waar staan we voor (missie, waarden, business filosofie)
■ Waar gaan we voor (visie, strategie, ambities, doelen)
■ Welke spelers passen daarbij (expertise, mindset, skills)
■ Hoe gaan we dat gezamenlijk realiseren (structuur, koers, processen, alignment etc.)

In onderlinge verbinding met elkaar. Als je op deze manier te werk gaat, met deze filosofie en aanpak, dan verwacht dr. Geert Heeling dat het gedeelde perspectief kan werken als een magneet voor een geslaagde verandering.
 

Wim Hafkamp

Pasfoto Wim Hafkamp
Directeur Computer Emergency Response Team voor de Zorg (Z-Cert)
Stichting Z-Cert
Wim Hafkamp is sinds 1 april 2020 directeur van Stichting Z-CERT. Daarvoor was plaatsvervangend directeur bij het Nationaal Cyber Security Centrum en werkte hij twintig jaar bij de Rabobank in verschillende securityfuncties, waaronder die van CISO

Presentatie: 'Cyber secure besturen in zorgnetwerken'

Beschrijving van de presentatie: De zorgsector kent veel dreigingen en risico’s. De voorbeelden zien we regelmatig terug in de media. Hoe voorkomen we dat, tijdens een pandemie en daarna, de zorgsector grote schade ondervindt van cyberaanvallen? Digitale veiligheid is zorg van ons allemaal, van medewerkers die netjes omgaan met vertrouwelijke informatie tot bestuurders die weten wat er speelt en welke financiele maatregelen nodig zijn.
 

Gerda Meijboom

Pasfoto Gerda Meijboom
Informatiearchitect
NICTIZ
Gerda Meijboom is informatiearchitect en adviseert over informatievoorziening in de zorg bij diverse nationale programma’s en projecten. Verder is zij productmanager voor de ZiRA en lid van diverse landelijke architectuurgroepen met als doel een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Gerda beweegt zich op het raakvlak van zorgorganisatie en IT en verbindt beide met elkaar.

Presentatie: 'De meerwaarde van API’s in netwerkzorg'

Beschrijving van de presentatie: De behoefte om informatie te delen in de zorg neemt toe omdat steeds meer zorgverleners van verschillende zorgaanbieders met elkaar samenwerken in de zorg aan de patiënt. Om in deze informatiebehoefte te kunnen blijven voorzien wordt de roep om API's steeds sterker. Wat zijn API's, wat kunnen we ermee in de zorg en welke afspraken zijn er nodig om dit succesvol te maken?
 

Tjerk Heijmens Visser

Pasfoto Tjerk Heijmens Visser
Adviseur strategie & organisatieontwikkeling
CZ
Pieter (TNO) en Tjerk (CZ) werken al sinds 2017 samen met partners aan een privacyvriendelijke, decentrale manier om statistische verbanden te zien uit gecombineerde, ketenbrede zorgdata, zonder die data daadwerkelijk te hoeven delen. Hiervoor gebruiken zij decentrale technologie: blockchain en multiparty computation.

Co-presentatie: 'Een regionale toepassing van blockchain'

Beschrijving van de presentatie: Pieter en Tjerk nemen het publiek mee in hun reis sinds 2017, en behandelen een aantal vragen:
■ Wat was de kern van het probleem van datadelen in de zorg?
■ Hoe heeft co-creatie bijgedragen om de oplossing te vinden?
■ Wat is MPC?
■ Wat is blockchain?
■ Hoe combineert de gevonden oplossing die twee technologieën?
■ Hoe zit dat juridisch?
■ Hoe zit dat qua governance?
■ Wat zijn de vervolgstappen? 

Na deze presentatie kent de deelnemer blockchain en MPC, maar heeft deze vooral ook praktisch inzicht hoe dit soort technologie gebruikt kan worden, en wat daar verder nog bij komt kijken.
 

Pieter Verhagen

Pasfoto Pieter Verhagen
Senior business development manager
TNO
Pieter (TNO) en Tjerk (CZ) werken al sinds 2017 samen met partners aan een privacyvriendelijke, decentrale manier om statistische verbanden te zien uit gecombineerde, ketenbrede zorgdata, zonder die data daadwerkelijk te hoeven delen. Hiervoor gebruiken zij decentrale technologie: blockchain en multiparty computation.

Co-presentatie: 'Een regionale toepassing van blockchain'

Beschrijving van de presentatie: Pieter en Tjerk nemen het publiek mee in hun reis sinds 2017, en behandelen een aantal vragen:
■ Wat was de kern van het probleem van datadelen in de zorg?
■ Hoe heeft co-creatie bijgedragen om de oplossing te vinden?
■ Wat is MPC?
■ Wat is blockchain?
■ Hoe combineert de gevonden oplossing die twee technologieën?
■ Hoe zit dat juridisch?
■ Hoe zit dat qua governance?
■ Wat zijn de vervolgstappen? 

Na deze presentatie kent de deelnemer blockchain en MPC, maar heeft deze vooral ook praktisch inzicht hoe dit soort technologie gebruikt kan worden, en wat daar verder nog bij komt kijken.
 

Marc Nieuwland

Pasfoto Marc Nieuwland
FAIR data specialist
Fairify
Marc heeft ruime ervaring met data-gedreven verbeterprojecten in de zorg. Vanuit de praktische problematiek bij het hergebruiken van data heeft hij zich verdiept in FAIR data. Momenteel werkt hij aan het ontwikkelen van ontologieën en het gebruik van Linked Data binnen het project Keteninformatie Kwaliteit - Verpleeghuiszorg binnen het Zorginstituut Nederland.

Co-presentatie: 'Harmonisatie en hergebruik van gegevens met behulp van ontologie'

Beschrijving van de presentatie: Iedereen slaat gegevens op een andere manier op en vaak in meerdere systemen. Hoe kun je die gegevens hergebruiken voor uiteenlopende informatievragen? Kunnen we voorkomen dat gegevens steeds een ander dataformaat gegoten moet worden voordat een andere partij snapt wat die gegevens betekenen? Kunnen we eenvoudig en eenduidig informatie uitwisselen zonder steeds handmatig de vertaling van gegevens naar informatie te moeten maken. In deze presentatie wordt duidelijk gemaakt hoe het gebruik van de ontologie zorgt voor vertaling van gegevens naar eenduidige informatie door te standaardiseren op betekenis in plaats van dataformaat.  
 

Ronald Cornet

Pasfoto Ronald Cornet
Universitair hoofddocent
Amsterdam UMC
Ronald Cornet is universitair hoofddocent en prinical investigator bij de afdeling Klinische Informatiekunde van Amsterdam UMC. Zijn onderzoek richt zich op semantische interoperabiliteit in de zorg met aandacht voor gebruiker (vastlegging), techniek (opslag) en toepassingen (uitwisseling, hergebruik en data analyse). Hij is voorzitter van de VMBI – vereniging voor informatieverwerking in de zorg en van de executive board van GO-FAIR.

Co-presentatie: 'Harmonisatie en hergebruik van gegevens met behulp van ontologie'

Beschrijving van de presentatie: We komen in Nederland steeds verder met het vastleggen van data die echt bruikbaar is. Waar we staan en wat de volgende stappen zijn, komt aan bod in deze presentatie en ook wat de rol van zorgproffesionals,- organisaties en leveranciers is.
 

Ger de Winter

Pasfoto Ger de Winter
Directeur
Perined
Ger de Winter is directeur van Perined. Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg via meten en bespreken, registratie en audit. Perined is opgericht door vijf (perinatale) beroepsverenigingen (KNOV, LHV, NVK, NVOG en NVVP) en kan zijn activiteiten uitvoeren dankzij een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. Ger de Winter heeft – met een achtergrond in geneeskunde en bedrijfskunde – een breed scala aan projecten in de informatievoorziening van de zorg gerealiseerd. 

Presentatie: 'Naar inzicht in secundair datagebruik uit de geboortezorg'

Beschrijving van de presentatie: Inzicht in secundair gebruik van data uit de geboortezorg schetst de activiteiten die dringend gewenst zijn om secundair gebruik mogelijk te (blijven) maken en te verbeteren.
 

Jacob Boersma

Pasfoto Jacob Boersma
Adviseur Self-Sovereign Identity Digicampus en DBC
Digicampus en Dutch Blockchain Coalition
Jacob Boersma is vanuit de Dutch Blockchain Coalition (DBC) verantwoordelijk voor het onderwerp Self-Sovereign Identity (SSI) en een van de oprichters van DTN, het Dutch Digital Trust Network voor overheden en bedrijven.

Presentatie: 'Regie op gegevens met moderne netwerktechnologie (SSI)'

Beschrijving van de presentatie: 
■ Wat zijn de uitdagingen voor het ontwerpen van een betrouwbare digitale identiteit?
■ We bewegen steeds meer van centraal georganiseerde (en daarmee kwetsbare) systemen naar decentrale self sovereign identitywaarbij de patiënt zelf de regie krijgt.
■ Jacob Boersma (Dutch Blockchain Coalition/Digicampus) licht toe hoe decentrale self-sovereign identity voor de zorg werkt in theorie en in de praktijk met het voorbeeld van de uNLock app voor registratie van    coronatestresultaten.
 

Jacqueline van Ginkel

Pasfoto Jacqueline van Ginkel
Zorgverbeteraar
Thuiszorg West-Brabant
Als zorgverbeteraar maak ik elke dag de zorg een beetje beter. Onze medewerkers zijn de belangrijkste schakel en het kapitaal van Thuiszorg West-Brabant (TWB). Zij maken het verschil bij onze cliënten achter de voordeur en in het contact met onze partners. Deze inzet en betrokkenheid draagt bij aan de maatschappelijke opdracht en de beste (thuis)zorg die wij verlenen in West-Brabant. Om de zorg toegankelijk te houden investeren we in oplossingen die het werkplezier van onze medewerkers vergroten, de administratieve last verminderen en/of taken van hen overnemen. Zij hebben daardoor alle tijd en aandacht voor onze cliënten.

Co-presentatie: 'Robotic Process Automation (RPA): haalt de robot uit de mens en de administratie uit de zorg!'

Beschrijving van de presentatie: RPA haalt de Robot uit de mens. TWB zet Robotic Process Automation in om aanmeldingen van cliënten vanuit het ziekenhuis te verwerken in het Electronisch Patiënten Dossier. De klantadviseurs van TWB besparen hiermee kostbare tijd die ze nu kunnen besteden aan de cliënt in plaats van het voeren van administratie. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Join onze presentatie!
 
 

Kelly Adams

Pasfoto Kelly Adams
Implementation lead
Ciphix
Mijn naam is Kelly Adams en ik haal met ontzettend veel plezier “de robot uit de mens”. Ik ben verantwoordelijk voor het succesvol onboarden van digitale medewerkers bij organisaties, zodat echte medewerkers meer tijd en aandacht kunnen besteden aan taken die waarde toevoegen in plaats van het voeren van administratie.

Co-presentatie: 'Robotic Process Automation (RPA): haalt de robot uit de mens en de administratie uit de zorg!'

Beschrijving van de presentatie: RPA haalt de Robot uit de mens. Thuiszorg West-Brabant (TWB) zet Robotic Process Automation in om aanmeldingen van cliënten vanuit het ziekenhuis te verwerken in het Electronisch Patiënten Dossier. De klantadviseurs van TWB besparen hiermee kostbare tijd die ze nu kunnen besteden aan de cliënt in plaats van het voeren van administratie. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Join onze presentatie!
 

John van Dijk

Pasfoto John van Dijk
Productowner Team Markt & Overheid
VNG Realisatie
John van Dijk is bij VNG Realisatie verantwoordelijk voor het Team Markt en Overheid. Vanuit zijn rol is hij nauw betrokken bij het - samen met gemeenten, ketenpartners en marktpartijen - realiseren van de visie Common Ground. Hij heeft daarbij goed overzicht van de verschillende standpunten én belangen. John is penvoerder van het Groeipact Common Ground en de position paper over I-sourcing Common Ground. Gedurende zijn carrière heeft John veel kennis en ervaring opgedaan met publiek-publiek en publiek-private samenwerking.

Presentatie: 'Common Ground in vogelvlucht'

Beschrijving van de presentatie: In de presentatie van de VNG wordt de informatiekundige visie Common Ground toegelicht. In de kern gaat het bij Common Ground om een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.
 

Panelgesprek 'Common Ground: ook voor de zorg?'

 

Roanda Fokkens

Pasfoto Roanda Fokkens
Programmamanager Medicatie Regionaal Zorg
Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC)
Gedreven klinisch informaticus met focus op medicatieveiligheid en transmurale gegevensuitwisseling. Moeder van zoons die niet in hokjes passen.

 
 

John van Dijk

Pasfoto John van Dijk
Productowner Team Markt & Overheid
VNG Realisatie
John van Dijk is bij VNG Realisatie verantwoordelijk voor het Team Markt en Overheid. Vanuit zijn rol is hij nauw betrokken bij het - samen met gemeenten, ketenpartners en marktpartijen - realiseren van de visie Common Ground. Hij heeft daarbij goed overzicht van de verschillende standpunten én belangen. John is penvoerder van het Groeipact Common Ground en de position paper over I-sourcing Common Ground. Gedurende zijn carrière heeft John veel kennis en ervaring opgedaan met publiek-publiek en publiek-private samenwerking.
 
 

Renie Heerbaart

Pasfoto Renie Heerbaart
Directeur ZorgNetOost | Voorzitter RSO Nederland
ZorgNetOost | RSO Nederland
Ik ben directeur van ZorgNetOost, de RSO in Twente. Daarnaast voorzitter van RSO Nederland. Mijn drijfveer is de zorg nog beter maken door er aan bij te dragen dat de juiste informatie altijd op het juiste moment op de juiste plaats komt. Daarmee kunnen zorgverleners en zorgvragers partners worden in het zorgproces.
 

Menno Landman

Pasfoto Menno Landman
Versnellingsmakelaar
Taskforce Samen Vooruit
Met jarenlange ervaring in zorg en ICT brengt Menno partijen samen om innovatie te versnellen. Om het beste uit henzelf en de organisatie te halen. Bij Taskforce Samen Vooruit doet hij dit door leveranciers samen te laten werken aan vraagstukken rondom digitale gegevensuitwisseling. Pre-concurrentieel en over de muren heen, samen versnellen om de zorg in Nederland een stap verder te brengen.